Message
 
Message
image
Uw zoekopdracht wordt bijgewerkt. Een ogenblik geduld a.u.b.
We zijn bezig de inhoud en details van uw winkelwagen te laden.
Een ogenblik geduld a.u.b.
Wizard voor glasselectie wordt opgestart,
een ogenblik geduld a.u.b.
De productpagina wordt geladen,
even geduld a.u.b.
We voegen uw selecties toe aan uw winkelwagen,
een ogenblik geduld a.u.b.
E-mail wordt verzonden,
een ogenblik geduld a.u.b. ...
Nieuw stylistennummer wordt aan uw order toegevoegd.
Een ogenblik geduld a.u.b.
U wordt nu ingelogd in uw account.
Een ogenblik geduld a.u.b.
Even geduld a.u.b....
Verwerking vindt plaats. Even wachten a.u.b.
De order wordt nu als een pdf document gedownload. Wellicht dient de download map geopend te worden om het document te vinden en openen.
U wordt nu uitgelogd. Evt. selecties worden eerst opgeslagen.
Een kopie van uw order wordt aangemaakt.
Een ogenblik geduld a.u.b.
Bezoek onze Facebook pagina Ga naar onze YouTube pagina Bezoek onze Twitter pagina Live chat met onze klantenservice Deze bril naar mij emailen. Neem contact op:
Windestraat 30
7731VK Ommen
info@visio-rx.nl

Telefoon:030 320 0908Fax: +1 866 894 2781
We zijn te bereiken op 030 320 0908 Klik op icoon voor live chat met onze klantenservice
Visio-Rx in het Nieuws

Privacybeleid

Privacybeleid

We zijn blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor het beheer van Klooqs Services AG. Het gebruik van de internetpagina's van Klooqs Services AG is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we meestal toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorschriftwaarden of afbeeldingen van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op Klooqs Services AG. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Klooqs Services AG tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon, fax of brief.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Klooqs Services AG is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende voorwaarden:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op series persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, overeenstemminging of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische informatie maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

 • h) Processor

  Processor is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie niet zijnde de betrokkene, controller, verwerker en personen die onder de directe autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens in verband met hem of haar.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:
Klooqs Services AG
Baarerstrasse 43
6300 Zug
Schweiz
Firmennummer CHE-147.764.677
Telefoon: +030 320 0908
Email: info@visio-rx.nl
Website: www.visio-rx.nl

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt worden gecontacteerd:
Klooqs Services AG
T.a.v.: Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldige wettelijke bepalingen en voor zover dit nodig en vereist is voor het nakomen van de contractuele verplichtingen met u. Dit houdt het volgende in:

• Voornaam, Achternaam

• Factuur- en Afleveradres

• E-mail

• Factuur- en Betalingsgegevens

• Geboortedatum

•Telefoonnummer

• Foto's die u uploadt/opslaat op deze website of ons anderszins toestuurt

Mocht u bij ons een corrigerende bril kopen, dan verzamelen en bewaren wij ook uw correctiewaarden. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 lit. b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wanneer het verzamelen van deze informatie vereist is voor de uitvoering van uw bestelling of om pre-contractuele acties uit te voeren. De wettelijke basis voor het verzamelen van de geboortedatum is art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de verzending van e-mails over klantverjaardagen, klantensegmentatie gericht op directe reclame of het garanderen van uw kredietwaardigheid in het kader van de kredietbeoordeling. Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen we dit gebruiken om contact met u op te nemen en u te ondersteunen bij de bestel- en contractverwerkingsprocedures. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 lit. b) AVG. We slaan uw gegevens op zolang u een actieve zakelijke relatie onderhoudt met Klooqs Services AG. Na beëindiging van deze zakelijke relatie zullen wij de informatie met betrekking tot de contractuele relatie archiveren volgens de commerciële en fiscale wettelijk bepaalde periodes. Persoonlijke gegevens die niet onder deze archiveringsverplichtingen vallen, worden onmiddellijk na beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd.

3. Cookies

De internet paginas van Klooqs Services AG gebruiken cookies. Cookies zijn text bestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Klooqs Services AG de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt bezocht, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie vervolgens wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Klooqs Services AG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan worden (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Klooqs Services AG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is echter nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Klooqs Services AG analyseert daarom anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Door u te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verwerkingsverantwoordelijke veilig te stellen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel strafrechtelijke vervolging heeft.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkenen inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk gewenst moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die zijn opgegeven tijdens de registratie, of om ze volledig uit de gegevensvoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit opzicht beschikbaar voor de betrokkene als contactpersonen.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van Klooqs Services AG bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

7. Reacties functie in de blog op de website

Klooqs Services AG biedt gebruikers de mogelijkheid individuele opmerkingen of individuele blogbijdragen op een blog achter te laten, die zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt. Een blog is een op het web gebaseerde, publiek toegankelijke portal, waarmee een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en over het (pseudoniem) van de gebruiker gekozen door de betrokkene. Daarnaast wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt of illegale inhoud publiceert via een gegeven opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij zich bij een inbreuk kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de gegevensbeheerder dient.

8. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

9. Rechten van de betrokkene

 • a) Bevestigingsrecht

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betreffende categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1,en lid 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

  Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

   

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht om te wissen (Recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing zijn, zolang de verwerking niet nodig is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarvan de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere juridische grond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1,van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG

  • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van door Klooqs Services AG opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Klooqs Services AG moet er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek om wissen onmiddellijk wordt voldaan.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen; om andere controleurs die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene verzocht heeft om door dergelijke controlemechanismen alle links naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Klooqs Services AG zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Beperking van verwerking

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt toegekend om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene heeft bezwaar tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van de voor de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van door Klooqs Services AG opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De werknemer van Klooqs Services AG regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensportabiliteit

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken zonder de verwerkingsverantwoordelijke waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van punt (b) van artikel 6, lid 1 van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de verwerkingsverantwoordelijke.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overbrengen, indien technisch mogelijk en wanneer het dus geen negatieve invloed op de rechten en vrijheden van anderen heeft.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk gewenst moment contact opnemen met werknemers van Klooqs Services AG.

 • g) Recht om bezwaar te maken

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Klooqs Services AG zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als Klooqs Services AG persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor hem of haar van belang zijn voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Klooqs Services AG voor de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Klooqs Services AG de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem door Klooqs Services AG betreffen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een werknemer van Klooqs Services AG. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties te gebruiken.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op dezelfde manier van grote invloed is op hem of haar, zolang de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) niet is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vaststelt om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, moet Klooqs Services AG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Klooqs Services AG.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Klooqs Services AG.

 

10. Gegevensbescherming voor applicaties en de aanvraagprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of via een webformulier op de website indient bij de verwerkingsverantwoordelijke. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke tegen het wissen zijn. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

11. Juridische basis voor de verwerking

Art. 6, lid 1, een AVG/GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG/GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, lit. c AVG/GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6, lid 1, lit. d AVG/GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, lit. f AVG/GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen worden geschonden. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (Overweging 47, zin 2 AVG/GDPR).

12. De legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG/GDPR is ons legitieme belang om onze activiteiten uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

13. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zal tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de External Data Protection Officers die is ontwikkeld in samenwerking met de Media Law Lawyers van WBS-LAW.

Welkom
Virtuele Spiegel
INLOGGEN
UITLOGGEN